Tolken een gelijktijdige prijslijst

In elk bedrijf waar het doordringt in de vorming van een mengsel van lucht met gassen, dampen en brandbare nevels, bestaat het risico van ontbranding en dientengevolge van een ontploffing. In het productieproces is er nog steeds de aanmaak en toename van elektrostatische ladingen.

Lozingen van geaccumuleerde activiteit zijn ook openbaar in de inhoud van ontvlambare stoffen die een gevaar vormen voor de veiligheid van het personeel en de full-house. De werkgever moet ervoor zorgen dat deze stoffen uit de lucht worden geloosd en dat ze door goede ventilatie niet worden geaccumuleerd. Het is op dat moment een van de vele verplichtingen die de Regeling van de minister van Economie van 8 juli 2010 hem oplegt in het kader van minimumvereisten inzake veiligheid en gezondheid op het werk, gerelateerd aan het aanbieden van een explosieve atmosfeer op het werk.De werkgever moet zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden voor zijn personeel en als, ondanks alle maatregelen die in de laatste verplichting zijn genomen, het risico van een explosie blijft bestaan, moet hij de bemanning in detail informeren, de omvang van het gevaar bepalen, de situatie continu bewaken en de schadelijke effecten van een mogelijke ontploffing minimaliseren. In die zin wordt een explosieveiligheidsdocument gemaakt, d.w.z. een explosiebestendig document. Hij moet staan ​​voor het creëren van een praktijkpositie in gevaarlijke inhoud. Volgens de wet is de werkgever verplicht om:- het voorkomen van de voorbereiding van een explosieve atmosfeer,- ontstekingspreventie in de bovengenoemde sfeer,- minimalisering van de schadelijke effecten van de resulterende explosie.In het document heeft de werkgever het doel alle controle- en onderhoudswerkzaamheden te registreren van apparaten die een bedreiging vormen. Specificeert het type voorzorgsmaatregelen dat moet worden genomen, is vereist om het risico en de behuizing te bepalen waarin het contact kan komen. De mens moet kennis maken met alle gevarenzones (0, 1, 2, 20, 21, 22. Toegang tot de gevarenzone moet speciaal gemarkeerd worden met een gele gevarendriehoek met een zwarte EX in het midden. De werkgever moet ook de middelen voor evacuatie bepalen, en in geval van veranderingen op de locatie van de installatie, die de nadruk leggen op het gebied van gevaar, moet de DZPW voortdurend up-to-date blijven.